TOP

НАШИЯТ ОПИТ Е ВАШЕТО ПРЕДИМСТВО!

  • Български
  • Английски

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ

Легализация

Легализация на документи за чужбина
се извършва в страната от Министерството на външните работи, а в чужбина - от дипломатическите и консулските представителства на Република България. Агенция „АДАПТ БЪЛГАРИЯ” посредничи при легализирането на преведените документи, както и на документите които са без превод, но се нуждаят от легализация за страната, за която са предназначени. Легализацията се извършва чрез удостоверяване на превода със заверка от сектор „Легализации и заверки” в отдел „Административно обслужване на гражданите” на дирекция „Консулски отношения” на Министерство на външните работи, както и при необходимост, с поставяне върху самия документ или в приложение към него на Аpostille. По своята същност заверката с “Апостил” представлява легализиране на документа от компетентния орган в държавата, където той е издаден. Заверката с „Апостил” гарантира валидността и признаването на българските официални документи в чужбина. По-подробна информация за издаващите Аpostille органи в България, както и на всички други държави можете да получите на интернет адрес www.hcch.net

Легализацията на документи от чужбина, предназначени за ползване в Република България, се извършва чрез официален превод на български език по един от двата посочени по-долу начина:

- От лице, определено със заповед на ръководителя на дипломатическото или консулско представителство на Република България в чужбина.

или
- От преводачи, включени в списък поддържан от Министерството на външните работи, които извършват преводи на документи и други книжа. За чуждестранен документ, преведен на български език, предназначен за ползване на територията на Република България, е необходимо подписът на преводача, положен на извършения от него превод, да бъде нотариално удостоверен от български нотариус.

За пълна информация относно легализацията на документите от и за чужбина, моля посетете нашата страница Важна информация или интернет страницата на МВнР на Република България.

Освен легализация на Вашите документи в Министерство на външните работи, Агенция „АДАПТ БЪЛГАРИЯ” ЕООД извършва и заверки на документи от български и чужди учреждения във всички държавни министерства и институции. Агенцията предлага и нотариално удостоверяване на копия на документи, както и заверки във всички консулски представителства на чужди държави на територията на гр. София.

Цената на легализацията се определя от бързината на услугата и вида на документа. Ако желаете да отправите конкретно запитване относно легализацията на Ваши документи или официални материали, моля използвайте нашата форма за обратна връзка. Можете да се възползвате и от нашите безплатни консултации, като зададете вашите конкретни въпроси относно превод, легализация на документ или за да получите предварителна консултация във връзка с изискванията относно документите при пътуване в чужбина, сключване на брак, обучение зад граница и др.

ДРУГИ УСЛУГИ

Редактиране на преводи

Редактиране на готови преводи

Редактиране и оформяне на редактирания материал на фирмена бланка, с подпис на заклет преводач и печат на Агенцията.

Документ за превод по email

Доставка по e-mail

Доставка на преводите на документи и материали до Вас чрез електронна поща, по факс, в избран от Вас формат или на желан магнитен носител или с куриер.

Доставка на преведените документи

Доставка с куриер

Осигуряваме при желание от Ваша страна доставка на готовите материали с препоръчано писмо или с куриер до Вашия офис или домашен адрес, както в гр. София,  така и в цялата страна. С куриерите на DHL, FedEx, In Time UPS, Econt Express или друга посочена от вас куриерска служба, Вие ще получите документите си на посочен от Вас адрес и в чужбина.

Преводачески услуги сертификат