TOP

НАШИЯТ ОПИТ Е ВАШЕТО ПРЕДИМСТВО!

  • Български
  • Английски

СЕРТИФИЦИРАНИ ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ

Услуги

„АДАПТ БЪЛГАРИЯ“ е сертифицирана по европейски стандарт БДС EN 15038:2006 „Преводачески услуги - Изисквания относно предоставянето на услугата” и от 2015 г. по БДС EN ISO 17100:2015 „Писмени преводачески услуги. Изисквания за предоставяне на писмени преводачески услуги“, с което гарантира високо качество и контрол при изпълнението на цялостния процес на превода от приемането на всяка поръчка до нейното предаване.

Преводи Преводи Професионални преводи от и на 40 езика
Специализирани преводи Специализирани преводи Преводи във всички специализирани насоки и специфични области
Легализация Легализация Заверки във всички министерства, институции и консулски представителства
Нотариална заверка ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ относно оформянето на документите от и за чужбина
Online Преводи Online поръчка Предлагаме Ви удобството на електронния формуляр за да заявите вашата поръчка.
Качество на превода Управление на качеството на преводаческите услуги при изпълнението на цялостния процес на превод

Online преводи

преводи от български език

Гарантирано качество

Преводачески услуги сертификат

Професионални преводи от и на 40 езика

Към агенцията работят повече от 200 заклети от МВнР преводачи – филолози и специалисти с отлична квалификация в специфични научни области, което гарантира безупречното професионално извършване на възложените преводи. Във варианта преводи от български на чужд език се стремим да привличаме преводачи работещи на своя роден език, така изпълнението на превода се извършва от носител на езика и се гарантира неговата коректност и прецизност. Във всички случаи, когато се възлагат специфични текстове от специализирани научни области, прилагаме индивидуален подход и превода се извършва от преводач - специалист в съответната област. Изпълнението на възложени текстове в големи обеми за кратки срокове се организира от екип – филолози, експерти от съответната област и редактори. По отношение на обемните материали предлагаме оптимизирани срокове съобразно вашите изисквания и прилагаме гъвкава ценова политика.