TOP

НАШИЯТ ОПИТ Е ВАШЕТО ПРЕДИМСТВО!

  • Български
  • Английски

Формуляр за обратна връзка

Моля, попълнете всички полета

Име, фамилия Телефон /Факс E-mail: Мобилен телефон Точен адрес Фирма Допълнителна информация или конкретни изисквания относно приложения материал за превод

Моля, използвайте бутона Browse, за да прикачите файла Файл за превод:


* Моля, попълнете кода от картинката

Оферта online

За да зададете вашите конкретни въпроси относно превод, легализация, заверка, както и ако желаете да получите оферта, моля използвайте нашия формуляр.

Преводачески услуги сертификат

„АДАПТ БЪЛГАРИЯ“ е сертифицирана по европейски стандарт БДС EN 15038:2006 „Преводачески услуги - Изисквания относно предоставянето на услугата” и от 2015 г. по БДС EN ISO 17100:2015 „Писмени преводачески услуги. Изисквания за предоставяне на писмени преводачески услуги“, с което гарантира високо качество и контрол при изпълнението на цялостния процес на превода от приемането на всяка поръчка до нейното предаване.

Асоциация на Преводачите в България


От 2018 г. „АДАПТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД е член на "Национална Асоциация на преводаческите агенции - България"  (НАПА-България).