TOP

НАШИЯТ ОПИТ Е ВАШЕТО ПРЕДИМСТВО!

  • Български
  • Английски

Анкетна карта за анализ на удовлетвореността на клиента

Моля, попълнете всички полета

Име, фамилия Телефон /Факс E-mail Точен адрес Фирма

Каква е Вашата оценка за отношението към клиента на служителите на "АДАПТ БЪЛГАРИЯ", с които сте установявали контакт при посещения на място в офисите ни, по телефон или чрез e-mail:

Каква е Вашата оценка за качеството на представяните от "АДАПТ БЪЛГАРИЯ" услуги?

Каква е Вашата оценка за срока на изпълнение на възложените поръчки?

Каква е Вашата оценка за предлаганата от нас цена на услугите?

Други мнения и препоръки: online

Моля, попълнете кода от картинката

Обратна връзка

Ще сме Ви изключително благодарни, ако споделите с нас Вашите оценки за качеството на нашата работа и ни изпратите Вашето мнение за предоставяните от нас услуги.

гр. София
бул. „Евлоги
и Христо Георгиеви“ № 77
Тел./факс: +3592 989 98 67
GSM: +359 888 888 400
Е-mail: adapt@abv.bg

гр. Севлиево
ул. "Христо Спиридонов" 6
Тел./факс: 0675 3 50 59
GSM: +359 885 473 186
Е-mail: adapt_s@abv.bg

Преводачески услуги сертификат

„АДАПТ БЪЛГАРИЯ“ е сертифицирана по европейски стандарт БДС EN 15038:2006 „Преводачески услуги - Изисквания относно предоставянето на услугата” и от 2015 г. по БДС EN ISO 17100:2015 „Писмени преводачески услуги. Изисквания за предоставяне на писмени преводачески услуги“, с което гарантира високо качество и контрол при изпълнението на цялостния процес на превода от приемането на всяка поръчка до нейното предаване.

От 2018 г. „АДАПТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД е член на "Национална Асоциация на преводаческите агенции - България"  (НАПА-България).